ABSTRAKTE MALEREI

O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//120x100 

 O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//70x100 

 O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//20x20 

 O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand/24x30 

O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//18x24 

O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//40x50 

O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//40x50 

O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//40x50 

O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//90x90 

O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//42x62

 O.T.//2021//Aquarell auf Leinwand//32x42